Wpływ Marihuany Na Mózg

Jaki jest prawdziwy wpływ marihuany na mózg?

Twój mózg rozwija się dzięki marihuanie. Konopie nie są destrukcyjne i szkodliwe dla naszego mózgu, lecz poprawiają funkcjonowanie mózgu, wspomagają regenerację komórek mózgowych, chronią zdrowe komórki mózgowe przed śmiercią oraz stymulują kreatywne i wnikliwe poznanie.
Mózg dorosłego człowieka zawiera od 100 do 500 bilionów synaps, a każdy milimetr sześcienny kory mózgowej zawiera ich mniej więcej miliard. To właśnie w tych synapsach zachodzi neuroprzekaźnictwo, a kannabinoidy są niezbędne do ich normalnego funkcjonowania.

Kluczowe dla funkcji biologicznych odpowiedzialnych za percepcję i myślenie, synapsy chemiczne są wyspecjalizowanymi połączeniami, które umożliwiają neuronom tworzenie obwodów i przesyłanie sobie nawzajem sygnałów. Ze względu na niezwykłą właściwość transmisji wstecznej kannabinoidy odgrywają kluczową rolę w neurotransmisji. Bez mechanizmu sprzężenia zwrotnego z tej dyfuzji wstecz przez szczelinę nerwową, synapsy byłyby podatne na nadmierną aktywność, która mogłaby spowodować śmierć komórek nerwowych.

Największym systemem neurotransmisji w naszym ciele jest układ endokannabinoidowy, który jest aktywowany przez receptory kannabinoidowe znajdujące się w całym ciele. W mózgu receptory kannabinoidowe obficie występują w zwojach podstawy mózgu, hipokampie i móżdżku, ale nie w dolnym pniu mózgu.

Dolny pień mózgu kontroluje funkcje oddechowe i sercowo-naczyniowe. To brak receptorów kannabinoidowych w pniu mózgu jest odpowiedzialny za niezrównane bezpieczeństwo marihuany. To jest powód, dla którego nigdy nie doszło do śmiertelnego przedawkowania, ponieważ nie ma ryzyka niewydolności oddechowej lub sercowo-naczyniowej. Układ kannabinoidowy nie tylko zapobiega śmierci komórek, ale odpowiada również za neurogenezę – tworzenie nowych komórek mózgowych. System wspomaga proces neurogenezy w całym okresie życia człowieka, od rozwoju embrionalnego do późnej dorosłości. W mózgu neurogeneza zachodzi przede wszystkim w hipokampie, który odpowiada za pamięć, uczenie się i orientację przestrzenną. Nie powinno więc dziwić, że ten proces tworzenia nowych neuronów w hipokampie poprawia uczenie się i pamięć. Zdumiewające jest to, że kannabinoidy promują również neurogenezę nawet po uszkodzeniu komórek mózgowych, a także opóźniają spadek neurogenezy.

Badania nad wpływem marihuany na mózg

Chociaż neurogeneza jest procesem, który trwa przez całe życie, neurogeneza zmniejsza się wraz z wiekiem. Kanadyjski naukowiec, dr Xia Zhang, odkrył, że syntetyczne THC może nie tylko promować neurogenezę u zwierząt laboratoryjnych, ale także zmniejszać objawy lęku i depresji. Jest to idealne dla osób starszych.

Prawda o wpływie marihuany na mózg

Badania przeprowadzone w Izraelu i Hiszpanii wykazały, że to wyjątkowa zdolność kannabinoidów znajdujących się w konopiach indyjskich do ochrony komórek nerwowych przed obumieraniem, zmniejszania stanu zapalnego i zapobiegania upośledzeniu umysłowemu leży u podstaw udowodnionej zdolności opóźniania wystąpienia choroby Alzheimera. Wraz z właściwościami przeciwzapalnymi, zdolność kannabinoidów do kontrolowania podstawowych czynności neurologicznych może pomóc ludziom wyzdrowieć po uszkodzeniach neurologicznych, które występują w przypadku udaru lub urazu.

Wysokie zagęszczenie receptorów kannabinoidowych znajdujących się w przodomózgowiu i móżdżku również wyjaśnia, dlaczego kannabinoidy są niezbędne dla funkcji poznawczych i ruchu. To właśnie ten wzrost aktywności kannabinoidów w ewolucyjnie zaawansowanych obszarach mózgu promuje wyższy poziom świadomości, a tym samym kreatywność.

Być może ta zdolność do wywoływania wyższych poziomów świadomości wyjaśnia badanie przeprowadzone w Irlandii w latach 2010/2011, które wykazało, że używanie konopi indyjskich jest bardziej powszechne wśród osób z wyższym wykształceniem. Badanie wykazało, że wskaźniki używania konopi indyjskich były najwyższe wśród osób, które nadal uczyły się w wieku powyżej 20 lat, a najniższe wśród osób, które zakończyły naukę przed 15 rokiem życia.

Podsumowanie

Daleko od siania strachu przez najemnych wojowników narkotykowych, że marihuana uszkadza nasz mózg i hamuje nasze procesy myślowe, stosowanie suplementów kannabinoidowych znajdujących się w konopiach może chronić nasz mózg, zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemów transmisji nerwowej, opóźnić wystąpienie choroby Alzheimera i stymulować nowe i nowatorskie myśli najwyższej próby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.