Wpływ Palenia Marihuany Na Proces Starzenia

Używanie marihuany przez całe życie i przyspieszony wiek epigenetyczny.

Niedawne badanie dotyczyło wpływu palenia marihuany na biologiczny proces starzenia. Wyniki są mieszane, jeśli nie tak dobre, ale dobrą wiadomością jest to, że te „pogorszenia” są odwracalne. W tym prospektywnym badaniu obserwowano uczestników w wieku od 13 do 30 lat przez 17 lat.

Do obliczenia przyspieszonego starzenia epigenetycznego wykorzystano konsumpcję w ciągu całego życia. Ta perspektywa pozostała taka sama po uwzględnieniu palenia i szerokiego zakresu potencjalnych zmiennych. Zaobserwowano również efekt dawka-odpowiedź i efekt niedawnego użycia.

Epigenetyka to nauka o związku między genotypem (informacją o genomie danej osoby) a fenotypem (zbiorem obserwowalnych cech organizmu danej osoby). Na potrzeby tej ankiety, naukowcy i lekarze przeanalizowali próbki epigenetyczne od 154 osób i wykazali, że u tych, którzy spożywali konopie indyjskie w postaci stawów, od 30 roku życia regularnie rozwijały się genetyczne procesy starzenia, a zjawisko to obserwowano również w późniejszym wieku.

Naukowcy wiedzą, że każda osoba ma indywidualne tempo starzenia się, które nie zależy tylko od wieku, ale również czynniki środowiskowe odgrywają ważną rolę w określaniu tempa starzenia. Nasze środowisko podlega wpływom zewnętrznym prowadzącym do zmian w aktywacji i ekspresji pewnych genów w naszym organizmie, co specjaliści nazywają „epoką epigenetyczną”.

Badanie wieku epidemiologicznego

Jest to bez wątpienia specyficzna dziedzina badań, która bardzo ewoluowała w ciągu ostatnich kilku lat. Naukowcom udało się stworzyć „zegary epigenetyczne” zwane „metrykami”, które służą do testowania wzorców ewolucji metylacji DNA w celu określenia wieku biologicznego człowieka. W tym badaniu naukowcy wykorzystali niektóre z tych narzędzi, aby dowiedzieć się, czy palenie marihuany może spowodować różnicę między rzeczywistym wiekiem a genetycznym wiekiem palaczy.

Na początku badania wybrano uczestników w wieku 13 lat, poproszono ich o roczną częstotliwość spożywania marihuany przez 17 lat. Naukowcy wykorzystali dwie metryki (lub zegary epigenetyczne), a następnie pod koniec badania pobrali próbkę krwi od każdego uczestnika w wieku około 30 lat.

Palenie marihuany powoduje przyspieszone starzenie

Po przeanalizowaniu wyników tego badania ustalono korelację między paleniem marihuany a przyspieszonym starzeniem epigenetycznym. Im bardziej regularne i intensywne używanie konopi indyjskich, tym większa różnica wieku. Oczywiście na poziomie komórkowym ludzie, którzy palą więcej, starzeją się dłużej.

„Odkryliśmy, że nawet w grupie palaczy istniały powiązania między spożywaną dawką konopi indyjskich a starzeniem się. Ci, którzy palą najwięcej, mają szybsze starzenie epigenetyczne” – napisali naukowcy.

Co więcej, wyniki te pozostają spójne nawet w porównaniu z innymi znanymi czynnikami, takimi jak palenie tytoniu, status społeczno-ekonomiczny, osobowość i historia lęków.

Podsumowując, naukowcy stwierdzili:

„Chociaż nie zostało to ostatecznie określone, nasze wyniki określiły związek przyczynowy między używaniem konopi indyjskich a starzeniem epigenetycznym”.

Kompleksowa analiza wyników przypisuje przyspieszenie starzenia epigenetycznego u użytkowników konopi zmianom w określonym genie zwanym AHRR. Zmiany te są porównywalne do zmian genetycznych spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza lub paleniem. Co więcej, z tego powodu naukowcy uważają, że szkody wyrządzane palaczom pochodzą z tytoniu, a nie z THC lub innych cząsteczek obecnych w marihuanie.

Wyniki pokazały również, że im wcześniej rozpoczęto używanie konopi indyjskich, tym szybciej powodowało to starzenie. To ważne odkrycie dla osób pragnących spowolnić przyspieszone starzenie się.

Ale nie panikuj, należy zauważyć, że ograniczenie lub zaprzestanie używania marihuany może zatrzymać, a nawet odwrócić szkody wyrządzone przez jej konsumpcję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.