Zawartość Metali Ciężkich w Produktach Marihuany

Nasiona feminizowane wchłaniają składniki odżywcze z gleby i środowiska poprzez korzenie, aby rosnąć, a czasami gleba może zawierać metale ciężkie, które mogą być toksyczne. Nie wszystkie metale są szkodliwe dla roślin i ludzi. Metale takie jak cynk, mangan i żelazo są niezbędnymi składnikami odżywczymi roślin, ale inne metale, takie jak ołów, kadm i rtęć, mogą wpływać na wzrost roślin i stanowić ryzyko dla konsumentów.

Czym są metale ciężkie?

Metale ciężkie to pierwiastki o dużej gęstości, dużej masie atomowej lub dużej liczbie atomowej i mogą być toksyczne dla ludzi i roślin, jeśli zostaną spożyte w dużych ilościach. Pierwiastki te występują naturalnie w glebie, ale mogą również przedostać się do gleby lub podłoża uprawowego ze źródeł zewnętrznych. Pamiętaj tylko, że jak już wspomniano, rośliny marihuany potrzebują do wzrostu metali, ale nie tych szkodliwych, co oznacza, że istnieje kilka rodzajów metali, ale toksyczne są jedynie metale ciężkie.

Zanim zagłębimy się w rodzaj metali ciężkich i czy rośliny marihuany je akumulują, warto dowiedzieć się więcej o tych substancjach. Te metaliczne pierwiastki chemiczne mają dużą masę atomową i gęstość, stąd ich nazwa. Chociaż niektóre metale ciężkie występują naturalnie w środowisku, mogą one występować w nienaturalnie wysokich stężeniach na niektórych obszarach jako substancja zanieczyszczająca z powodu procesów przemysłowych, takich jak górnictwo. Do najpowszechniejszych metali ciężkich należą ołów, rtęć, arsen i chrom. Metale te są postrzegane jako toksyczne, ponieważ z czasem mają tendencję do gromadzenia się w organizmie, powodując szkodliwe skutki. Pomimo tych obaw niektóre metale ciężkie odgrywają w rzeczywistości dość zasadniczą rolę w procesach zachodzących w świecie przyrody. Niektóre są zaangażowane w obieg składników odżywczych. Na przykład żelazo i miedź są wykorzystywane przez enzymy do prawidłowego funkcjonowania. Co więcej, niektóre metale ciężkie pomagają także roślinom bronić się przed patogenami i przeprowadzać reakcje redoks.

Metale niezbędne dla roślin marihuany

Metale te są niezbędnymi składnikami odżywczymi roślin, których potrzebują rośliny marihuany są toksyczne, ale tylko wtedy, gdy są spożywane w wyjątkowo dużych ilościach.

• Cynk,
• Mangan,
• Żelazo,
• Miedź,
• Nikiel.

Metale szkodliwe dla marihuany

Metale te są toksyczne dla roślin i ludzi i należy ich unikać, ponieważ są wyjątkowo toksyczne w stosunkowo niskich stężeniach.

• Ołów,
• Kadm,
• Chrom,
• Arsen,
• Rtęć.

Skąd pochodzą metale ciężkie?

Jak wspomnieliśmy, metale te występują naturalnie w glebie, jednak wysokie stężenia metali ciężkich spowodowane są źródłami zewnętrznymi, często firmy pozbywają się chemikaliów i innych zanieczyszczeń rolniczych, które zwiększają poziom tych pierwiastków, przez co stają się toksyczne. Oprócz odpadów, nawozy sztuczne i pestycydy bogate w fosforany mogą być również źródłem metali ciężkich, które mogą zanieczyszczać glebę i wodę. Dzieje się tak, ponieważ wiele produktów może zawierać zanieczyszczenia ze względu na surowce użyte do ich wytworzenia, wiele firm wykorzystuje składniki o niższej jakości, aby móc sprzedawać swoje produkty po niższych kosztach, ale skutkuje to tym, że produkty często zawierają metale ciężkie, które mogą zanieczyszczać rośliny marihuany, glebę oraz wodę.

Metale ciężkie mogą również przedostawać się do środowiska w wyniku wydobycia. Zazwyczaj właśnie w ten sposób do gleby i wody trafiają duże ilości złota, srebra, miedzi i cynku. Metale te mają tendencję do przedostawania się do rzek, powodując zanieczyszczenie i szkody dla ważnych gatunków wodnych. Metale ciężkie mogą również przedostać się do szerszego środowiska w procesie znanym jako osadzanie atmosferyczne.

Wytapianie, wytwarzanie energii i transport niestety wypychają te substancje do atmosfery, gdzie są przenoszone przez wiatr i ostatecznie lądują na glebie. Gdy tylko metale ciężkie przedostaną się do środowiska naturalnego, kumulują się w łańcuchu pokarmowym. Po wylądowaniu w glebie trafiają do roślin. Zarówno zwierzęta gospodarskie, jak i ludzie spożywają rośliny, co w pewnym momencie może prowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych.

Metale ciężkie w innych produktach marihuany

Należy pamiętać, że zanieczyszczony kwiat nie jest jedynym sposobem spożywania metali ciężkich w produktach z konopi indyjskich. W zależności od preferowanej metody spożycia, sam produkt z konopi indyjskich może być czysty, ale metoda spożycia może go zanieczyścić. Oznacza to, że powinieneś znać nie tylko jakość kwiatów marihuany, ale także jakość waporyzatora lub metody konsumpcji, której używasz. Dlatego zawsze kupuj bonga, waporyzatory, a nawet bibułki od zaufanych dostawców. Na przykład niektóre wkłady do waporyzatorów zawierają metalowy rdzeń, który nagrzewa się, odparowując produkt z konopi indyjskich. Kiedy tak się dzieje, metale ciężkie mogą wypłukać się z metalowego rdzenia i cewki, przedostać się przez parę i przedostać się do płuc i ciała.

Dlatego zawsze kupuj konopie indyjskie lub produkty z konopi indyjskich w godnych zaufania legalnych sklepach, ponieważ wszystkie ich produkty przechodzą testy laboratoryjne i spełniają bardzo rygorystyczne standardy.

Jeśli nie masz dostępu do legalnych produktów z konopi indyjskich i kupujesz je na czarnym rynku, powinieneś rozważyć własną uprawę, ponieważ jest to świetny sposób, aby wiedzieć dokładnie, co spożywasz, ponieważ jesteś odpowiedzialny za podlewanie, karmienie i zbieranie roślin. Uprawa konopi indyjskich nie jest niezwykle trudna, ale potrzeba kilku cykli uprawy, aby to opanować. Powiedziawszy to, kiedy już zrozumiesz, co musisz zrobić, otrzymasz wieczny zapas najlepszej jakości marihuany na długi okres czasu. Pamiętaj, że nie powinieneś spożywać skażonego zioła, a istnieje kilka sposobów, aby zdobyć czyste zioło, co jest niezwykle ważne, zwłaszcza jeśli jesteś pacjentem medycznym.

Czy rośliny marihuany akumulują metale ciężkie?

Roślina konopi indyjskich jest wyjątkowa, ponieważ jest rośliną akumulacyjną, co oznacza, że pochłania wszystko ze środowiska. Hodowcy komercyjni powinni szczególnie zwracać uwagę na metale ciężkie w glebie, ponieważ korzenie mogą je wchłonąć i znajdą się one w produkcie końcowym. Obecność szkodliwych metali ciężkich w glebie lub podłożu uprawowym, wodzie lub nawozach nie oznacza, że roślina konopi indyjskich je wchłonie, ponieważ zależy to od pierwiastka i warunków glebowych. Jednakże pod pewnymi warunkami mogą zostać wchłonięte i zgromadzone w roślinie marihuany. Dzieje się tak, ponieważ metale ciężkie są zwykle nieruchome, więc muszą być jonowe, aby roślina konopi indyjskich mogła je wchłonąć; ponadto pH gleby wpływa na wchłanianie i akumulację metali ciężkich, ponieważ większość metali gromadzi się, gdy poziom pH gleby jest niski. Więc nie, Twoja roślina nie zawsze będzie absorbować metale ciężkie, ale w odpowiednich warunkach będzie to możliwe.

Poza warunkami glebowymi na wchłanianie metali ciężkich przez rośliny marihuany może wpływać także kilka innych czynników. Zarówno wiek, jak i żywotność rośliny mogą wpływać na jej skłonność do pobierania metali ciężkich z gleby. Młodsze rośliny, np. te we wczesnej fazie wegetatywnej cyklu wzrostu, są bardziej podatne na metale ciężkie niż starsze rośliny, które są już w fazie kwitnienia. Rośliny narażone na wysoki poziom stresu biotycznego i abiotycznego są również bardziej skłonne do wchłaniania metali ciężkich z otaczającej gleby. W grę wchodzi także szereg czynników środowiskowych, w tym ekspozycja na światło, temperatura i wilgotność. Świadomość tego może pomóc chronić rośliny i siebie przed narażeniem na te substancje.

Odczyn gleby i zdolność wymiany kationowej

Odczyn gleby i zdolność wymiany kationów odgrywają główną rolę w tym, czy metale ciężkie mogą zostać wchłonięte przez roślinę konopi indyjskich. Jak wspomniano wcześniej, dostępność większości metali ciężkich wzrasta wraz ze spadkiem pH gleby, jedynymi wyjątkami są arsen i rtęć, które są bardziej dostępne, gdy wzrasta pH. Pojemność wymiany kationowej określa zdolność gleby lub określonego podłoża do utrzymywania dodatnio naładowanych jonów. Jest ona mierzona, ponieważ większość metali ciężkich jest naładowana dodatnio, więc wraz ze wzrostem CEC podłoże zatrzymuje metale ciężkie, zmniejszając ich dostępność dla roślin konopi indyjskich.

Formy i stężenia metali ciężkich

Większość metali ciężkich jest zwykle nieruchoma, ale może to zależeć od metalu i formy, w jakiej występuje. Na przykład chrom w wersji Cr (III) jest formą preferowaną przez rośliny marihuany, ale jest mniej mobilny niż Cr (VI), który jest najbardziej szkodliwy dla ludzi. Oznacza to, że nawet jeśli w glebie wykryte zostaną metale ciężkie, zdolność przedostania się do roślin konopi indyjskich może być bardzo niska, w zależności od formy i pH gleby, ale także stężenia tego pierwiastka w glebie. Dzieje się tak, ponieważ w niskich stężeniach rośliny nie wchłoną znacznych ilości i nie będą miały szkodliwego wpływu, chociaż w idealnym przypadku stężenie metali ciężkich w konopiach powinno wynosić zero.

Absorpcja metali ciężkich

Jeśli warunki glebowe (w tym pH) są dobre, a metal jest w odpowiedniej formie i jego stężenie jest wysokie, Twoje rośliny zaczną wchłaniać metale ciężkie. Badania wykazały, że gdy metale ciężkie są wchłaniane przez rośliny konopi indyjskich, większość gromadzi się w korzeniach i liściach, a mniejszość ma tendencję do gromadzenia się w kwiatach.

Jak badać metale ciężkie?

Wyspecjalizowane laboratoria mogą badać metale ciężkie za pomocą kilku testów, takich jak spektrometria mas w plazmie sprzężonej indukcyjnie, optyczna spektroskopia emisyjna w plazmie indukcyjnej i spektroskopia absorpcji atomowej, które wykrywają śladowe ilości metali ciężkich. Testy te mogą wykryć stężenie metali ciężkich w kwiatach, produktach spożywczych, produktach stosowanych miejscowo i wszystkich innych rodzajach produktów z konopi indyjskich.

Wpływ metali ciężkich na organizm człowieka

W zależności od stężenia metale ciężkie mogą mieć szeroki zakres wpływu na ludzi; od bólów głowy i nudności po niewydolność narządów i raka w przypadku długotrwałego narażenia, a także w przypadku palenia konopi indyjskich może zwiększyć ryzyko chorób układu oddechowego.

Dzieje się tak, ponieważ metale ciężkie mogą naśladować inne niezbędne pierwiastki i zastępować je w kościach i komórkach, wiążąc się z miejscami, w których nie powinny się wiązać; prowadzi to do nieprawidłowego funkcjonowania komórek i toksyczności metali ciężkich. Metale ciężkie mogą również powodować homeostazę antyoksydacyjną, co powoduje dalsze uszkodzenia. Spośród wszystkich metali ciężkich pierwiastki, które częściej wykrywane są w szpitalach to:

• Rtęć – może powodować uszkodzenia neurologiczne;
• Ołów – może powodować problemy żołądkowo-jelitowe, bóle stawów i mięśni oraz zawroty głowy;
• Arsen – jest rakotwórczy i wysoce toksyczny;
• Kadm – może powodować raka.

Podsumowanie

Metale ciężkie mogą być bardzo toksyczne, jeśli są spożywane przez długi czas i w wysokich stężeniach, dlatego ważne jest przetestowanie podłoża i, jeśli to możliwe, stosowanie nawozów dobrej jakości. Metale ciężkie w małych stężeniach w rzeczywistości nie stanowią zagrożenia, ale jeśli jesteś zapalonym palaczem, pamiętaj, aby ich unikać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.